Apie mane

Išsilavinimas:

Vilniaus jėzuitų gimnazija (2001–2005).

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, inžinerinė architektūra, statybos inžinerijos bakalauras, statybos inžinieriaus kvalifikacija (2005–2011).

Politecnico di Torino, Italija, architektūros inžinerijos studijos (ERASMUS, 2009 09–2010 03).

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, architektūra, architektūros bakalauras, architekto kvalifikacija (2011–2014).

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, statinių architektūra, architektūros magistras, architekto kvalifikacija (2014–2016).

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, menotyra, architektūros doktorantūra (2019– iki dabar).


Stipendijos:

Eduardo Vitkaus vardinė stipendija (2015).


Mokslinių darbų publikacijos:

Augustinaitė, Dalia. Šiuolaikinės laidojimo tipologinės alternatyvos ir architektūros formavimo principai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. 2016 8(1): 139–147.

Augustinaitė, Dalia. Challenges of Innovative Architecture: Education and Practice. Journal of Architecture and Urbanism. ISSN 2029-7955 / eISSN 2029-7947 2018 Volume 42 Issue 1: 63–69.

Augustinaitė, Dalia, Remeikienė, Ramunė. Architektūros tvarumo principai ir bendradarbiavimas: praeities, dabarties ir ateities tendencijos. Archiforma. ISSN 1392-4710. 2022 1-2 (84-85): 64-79.


Konferencijos:

Respublikinė jaunųjų mokslininkų konferencija „K. Šešelgio skaitymai – 2016“, pranešimas „Šiuolaikinė laidojimo architektūra“. Vilnius, 2016 05 06.

Tarptautinė konferencija „Architectural Practice and Education“, pranešimas „Challenges in Innovative Architecture”, Lietuvos architektų rūmai, Vilnius, 2017 10 19–20.

Tarptautinė konferencija „Architecture and Urban Planning: Urban Identities: Past, Present and Future“, pranešimas „Form And Purpose of Creation Management in Innovative Architecture”, Rygos technikos universitetas, Ryga 2018 10 11–12 .

Respublikinė jaunųjų mokslininkų konferencija „K. Šešelgio skaitymai – 2019“, pranešimas „Energetiškai efektyvios architektūros meninė raiška: kūrybos prioritetai ir galimybės“. Vilnius, 2019 04 17.

Tarptautinė konferencija „Advanced Construction and Architecture 2020. Raw Materials and Circular Economy in the Built Environment", pranešimas „Sustainable Buildings in Lithuania: Architecture Assessment Criteria“. Kaunas, 2020 09 23–25.

Mokslinė praktinė konferencija „Architektūros tvarumo aspektai", pranešimas „Tvarios architektūros sąvoka ir principai“. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, 2020 11 05.

Tarptautinė konferencija „2nd Baltic Conference of Young Researchers in Architecture, Landscape & Urbanism“, pranešimas „Sustainable Architecture Criteria And Urbanism Problems“. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius, 2021 10 4–5.

Tarptautinė konferencija „The 2nd International Civil Engineering and Architecture Conference“, pranešimas „Sustainability and Traditions - Manifestation in Architecture in the Contexts of Perpetual Changes“. Singapūras, 2022 03 11-14.


Parodos:

Paroda „Baldai 2016“, ARCHzonos seminaras „VGTU Architektūros katedros naujų temų pristatymas“, pranešimas „Netradicinis inovacijų taikymas. Šiuolaikinė laidojimo architektūra“. Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, Vilnius, 2016 10 06.

 

Kontaktinė informacija:

mob. tel.: +370 656 48 255

el. paštas: dalia@augustinaite.lt